Kartuzy, ul. Jeziorna 32a gabinet@psychologkartuzy.pl

mgr Piotr Godleś – psycholog

O terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, TSR (ang. Solution Focused Brief Therapy, SFBT).

To terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego przez klienta celu, a nie analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły mu potrzebę szukania wsparcia. Przedmiotem jej zainteresowania nie jest więc przeszłość, a raczej teraźniejszość i przyszłość. O tyle zajmuje się historią życia klienta, o ile można z niej odczytać jego mocne strony, cenne doświadczenia i sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.

Centralna zasada SFBT: Życie jest proste, nie komplikuj.

Istotne założenia terapii SFBT:

  • Jeśli coś działa, rób tego więcej.
  • Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
  • Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.
  • TSR koncentruje się na:

– zasobach klienta i mocnych jego stronach, a nie deficytach i zaburzeniach;
– na jego potrzebach, a nie na problemach;
– na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach;
– na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach.

Czas trwania procesu terapeutycznego w TSR nie jest ściśle określony, jednak jako terapia krótkoterminowa; stara się ona osiągnąć wyznaczone przez klienta cele w jak najkrótszym czasie. W praktyce oznacza to często, że ilość spotkań nie przekracza 10. Przy czym okres pomiędzy pierwszym a ostatnim spotkaniem może wynosić wiele miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *